Środowisko naturalne


Nasza karta ochrony środowiska - opisuje wszystkie aktywne działania celem ochrony środowiska naturalnego!

Pomimo rosnących działań grupy Durieu nie zapominamy o tym, że musimy pracować aby chronić środowisko naturalne.
 

Chroniąc środowisko.

Jesteśmy świadomi problemów zagrażających środowisku naturalnemu i uważamy, że jest naszym firmowym i społecznym obowiązkiem aby je chronić. Grupa Durieu bardzo aktywnie opracowuje i wprowadza praktyczne i zrównoważone środki mające na celu zminimalizowanie wpływu swoich działań na środowisko. Od procesu opracowania produktu przez  produkcję do stosowania opakowań wtórnych. Każde rozwiązanie jest częścią naszych wysiłków do ochrony środowiska naturalnego. W szczególnosci staramy się opracowywać produkty zgodne z etykietą "Environmentaly Friendly". Nasi klienci i pracownicy są informowani o naszych działaniach. Wszystkie działania zapewniają nas, że Grupa Durieu postępuje zgodnie z naszą kartą ochrony środowiska którą specjalnie opracowaliśmy. 

 
environnement_durieu