pack-ATM007-IT

Copie de ATM 007

Limpiador anti-moho
picto_rendement Rendement verdund - preventief: 50 m²/l
picto_temperature Verwerkingstemperatuur: +5°C tot +35°C
picto_temps Droogtijd48 u.

Picto_eau FrNl

EIGENSCHAPPEN

Verwijdert mossen, korstmossen, (rode en andere) algen, bacteriën, schimmels, atmosferische vervuiling, olieresten. 
Reinigt met een blijvende werking.

Bestemming

 • Gevels, daken, balkons, tegels, trappen, terrassen, monumenten, potten, coatings van tennisterreinen ... 
 • Doeltreffende werking op natuursteen, baksteen, leien, dakpannen, shingles, beton, vezelcement, pleister, kunststof ...

Voorbereiding van de ondergrond

Voor een curatieve behandeling:
Waar mogelijk de ondergrond eerst afborstelen of afkrabben en loszittend vuil verwijderen.

Aanbevelingen voor de applicatie

 • De voorschriften van de fabrikant in acht nemen.
 • Een geschikte beschermende uitrusting dragen (kledij, bril, rubberhandschoenen, masker ...).
 • Het geconcentreerde product verdunnen met water (zie hoofdstuk 'Verdunning') en voorzichtig mengen. Niet schudden.
 • Niet aanbrengen op glas of op een rieten dak.
 • Het oppervlak na het aanbrengen van de behandeling nooit afspoelen.
 • Bij warm weer de te behandelen oppervlakken eerst nat maken om ze af te koelen en laten drogen.
 • Wees voorzichtig met het gebruik van biociden.
 • Lees voor het gebruik het etiket en de informatie over het product.
 • Het product niet verstuiven in de nabijheid van bloemen en planten.

TOEPASSINGEN

 • Curatief: de verdunde ATM 007 overvloedig aanbrengen tot mossen en dikke korstmossen goed met het product doordrongen zijn. 
  48 uur wachten en afspuiten met een hogedrukreiniger (maximaal 50 bar en minstens op 50 cm afstand om het oppervlak niet te beschadigen). 
  Of het oppervlak niet afspoelen en laten schoonregenen. Het effect zal na 10 tot 15 dagen zichtbaar zijn.
 • Preventief: verdunde ATM 007 overvloedig aanbrengen op het volledig te behandelen oppervlak.

picto_phrase_obligatoires Schadelijk bij contact met de huid en bij verslikking. Veroorzaakt brandwonden. Kan een overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid. Vergiftig voor in het water levende organismen, kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken. Wees voorzichtig met het gebruik van biociden. Lees voor het gebruik het etiket en de informatie over het product. Gevaarlijk. Voorzorgsmaatregelen in acht nemen. De hierbij gegeven voorzorgsmaatregelen zijn louter indidcatief. Gelieve de technische en veiligheidsinformatiebladen in acht te nemen voor de juiste instructies.

Aanverwante producten

pack-AQUADECKS-EsIt

Copie de AQUADECKS

Acabado saturador base agua para todo tipo de maderas interior y exterior.
CHOUKROUT_pack

Copie de CHOUKROUT

Cemento Poliéster con fibra de vidrio
pack-OWATROL-DECO-EsIt

Copie de RUSTOL DECO

Pintura decorativa para todas las superficies