COSMOBOIS_pack

Copie de COSMOBOIS

Wood cement compatible with all finishes

EGENSKAPER

FUNKSJONER

BRUKSOMRÅDER

PRODUKTBESKRIVELSE

PREPARERING AV OVERFLATEN

ANBEFALINGER FØR PÅFØRING

PÅFØRING

ANBEFALINGER ETTER PÅFØRING

VEDLIKEHOLD

GOD PÅFØRINGSPRAKSIS

Bruksområder

Relaterte produkter

CHOUKROUT_pack

Copie de CHOUKROUT

Glassfibre polyester cement
COSMOFER_pack

Copie de COSMOFER

Cold welding universal polyester cement
ra85_pack-GB

Copie de RUSTOL ALU RA85

Aluminium Paint Finish for All Surfaces