NETTROL_pack

Copie de SOLID COLOR STAIN

Dégriseur bois / Dégraissant bois tropicaux, pierre...

EGENSKAPER

FUNKSJONER

BRUKSOMRÅDER

PRODUKTBESKRIVELSE

PREPARERING AV OVERFLATEN

ANBEFALINGER FØR PÅFØRING

PÅFØRING

ANBEFALINGER ETTER PÅFØRING

VEDLIKEHOLD

GOD PÅFØRINGSPRAKSIS

Bruksområder

Relaterte produkter

AQUADECKS_pack

Copie de SOLID COLOR STAIN

Saturateur bois en phase aqueuse
DEKSOLJED1_pack

Copie de SOLID COLOR STAIN

Saturateur pour bois exotiques extérieurs
DILUNETT_pack

Copie de SOLID COLOR STAIN

Décapant gélifié à l'eau pour bois**, métal*** et pvc