textrol_pack-GB-DE

Copie de TEXTROL

适用于室外家具的渗透性油剂

EGENSKAPER

FUNKSJONER

BRUKSOMRÅDER

PRODUKTBESKRIVELSE

PREPARERING AV OVERFLATEN

ANBEFALINGER FØR PÅFØRING

PÅFØRING

ANBEFALINGER ETTER PÅFØRING

VEDLIKEHOLD

GOD PÅFØRINGSPRAKSIS

Bruksområder

Relaterte produkter

pack-DILUNETT-1L-GB-DE

Copie de DILUNETT

针对所有表面的无溶剂脱漆剂
net-trol_pack-GB-DE

Copie de NET-TROL

木材清洁剂&颜色恢复剂
seasonite_pack-GB

Copie de SEASONITE

保护所有室外新软木材