pack-ATM007-1l-GB

Copie de ATM 007

专业除藓剂-预处理时使用

EGENSKAPER

FUNKSJONER

BRUKSOMRÅDER

PRODUKTBESKRIVELSE

PREPARERING AV OVERFLATEN

ANBEFALINGER FØR PÅFØRING

PÅFØRING

ANBEFALINGER ETTER PÅFØRING

VEDLIKEHOLD

GOD PÅFØRINGSPRAKSIS

Bruksområder

Relaterte produkter

compocare_pack-GB-DE

Copie de COMPO-CARE

复合木材活化剂
net-trol_pack-GB-DE

Copie de NET-TROL

木材清洁剂&颜色恢复剂
textrol_pack-GB-DE

Copie de TEXTROL

适用于室外家具的渗透性油剂