pack-textrol-HES-gb

Copie de TEXTROL HES

Onecoat penetrating oil finish for wood

EGENSKAPER

FUNKSJONER

BRUKSOMRÅDER

PRODUKTBESKRIVELSE

PREPARERING AV OVERFLATEN

ANBEFALINGER FØR PÅFØRING

PÅFØRING

ANBEFALINGER ETTER PÅFØRING

VEDLIKEHOLD

GOD PÅFØRINGSPRAKSIS

Bruksområder

Relaterte produkter

net-trol_pack-GB-DE

Copie de NET-TROL

Wood cleaner & Colour restorer
pack_prepdeck

Copie de PREPDECK

Stripper/cleaner for exterior wood