pack-ULTIMAFLOOR-ES-IT-PT

Copie de ULTIMAFLOOR

Vitrificador en base agua, bicomponente, para tráfico intenso a severo.

EGENSKAPER

FUNKSJONER

BRUKSOMRÅDER

PRODUKTBESKRIVELSE

PREPARERING AV OVERFLATEN

ANBEFALINGER FØR PÅFØRING

PÅFØRING

ANBEFALINGER ETTER PÅFØRING

VEDLIKEHOLD

GOD PÅFØRINGSPRAKSIS

Bruksområder