pack-XYLIN-DE

Copie de XYLIN

Emulsione di oli e resine ad alta penetrazione per la protezione del legno in interni

EGENSKAPER

FUNKSJONER

BRUKSOMRÅDER

PRODUKTBESKRIVELSE

PREPARERING AV OVERFLATEN

ANBEFALINGER FØR PÅFØRING

PÅFØRING

ANBEFALINGER ETTER PÅFØRING

VEDLIKEHOLD

GOD PÅFØRINGSPRAKSIS

Bruksområder