pack-DILUNETT-It

Copie de DILUNETT

Gel decapante per tutti i supporti, agisce da solo senza bisogno di raschiare

EGENSKAPER

FUNKSJONER

BRUKSOMRÅDER

PRODUKTBESKRIVELSE

PREPARERING AV OVERFLATEN

ANBEFALINGER FØR PÅFØRING

PÅFØRING

ANBEFALINGER ETTER PÅFØRING

VEDLIKEHOLD

GOD PÅFØRINGSPRAKSIS

Bruksområder