Owatrol_XYLKOTE_2L5_SP

Copie de XYLKOTE

Aceite saturador para maderas interiores.

EGENSKAPER

FUNKSJONER

BRUKSOMRÅDER

PRODUKTBESKRIVELSE

PREPARERING AV OVERFLATEN

ANBEFALINGER FØR PÅFØRING

PÅFØRING

ANBEFALINGER ETTER PÅFØRING

VEDLIKEHOLD

GOD PÅFØRINGSPRAKSIS

Bruksområder