textrol_pack-GB-DE

Copie de TEXTROL

Penetrating oil finish for exterior woods

EGENSKAPER

FUNKSJONER

BRUKSOMRÅDER

PRODUKTBESKRIVELSE

PREPARERING AV OVERFLATEN

ANBEFALINGER FØR PÅFØRING

PÅFØRING

ANBEFALINGER ETTER PÅFØRING

VEDLIKEHOLD

GOD PÅFØRINGSPRAKSIS

Bruksområder

Relaterte produkter

pack-DILUNETT-1L-GB-DE

Copie de DILUNETT

Solvent free paint remover for all surfaces
net-trol_pack-GB-DE

Copie de NET-TROL

Wood cleaner & Colour restorer
seasonite_pack-GB

Copie de SEASONITE

Protection for all new exterior softwoods