pack_textrol-pro

Copie de TEXTROL NACRÉ

Saturateur "aspect huilé" pour terrasses, bardages

EGENSKAPER

FUNKSJONER

BRUKSOMRÅDER

PRODUKTBESKRIVELSE

PREPARERING AV OVERFLATEN

ANBEFALINGER FØR PÅFØRING

PÅFØRING

ANBEFALINGER ETTER PÅFØRING

VEDLIKEHOLD

GOD PÅFØRINGSPRAKSIS

Bruksområder

Relaterte produkter

pack_net-trol200

Copie de ANTIGLISS

Dégriseur gélifié tous bois. Bardages, terrasses, salon de jardin
pack_net-trol400

Copie de NET-TROL 200

Déshuileur bois - Élimine les huiles de teck et de lin noircies. Bardages, terrasses, salon de jardin