ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ


E.S.P.

E.S.P.

Χρωματίστε και το βερνικώστε πάνω σε πολύ γυαλιστερές επιφάνειες.
NET-TROL

NET-TROL

Καθαριστικό ξύλου και αποκαταστάτης χρώματος
OWATROL E-B

OWATROL E-B

Συνδετικό αστάρι που αναμιγνύεται με το χρώμα
PRIMAFLOOR

PRIMAFLOOR

Αστάρι και/ ή χρώμα για ξύλο πριν την τελική αποστρώση