Copie de POLISHFLOOR

Copie de POLISHFLOOR

Γυαλιστικό για ξύλινα πατώματα
picto_rendement Rendement : 40 m²/l
picto_temperature Température d'application : +10°C à +25°C
picto_temps Temps de séchage : de 8 à 12 heures

picto_eau FrGb

Propriétés

Application rapide et facile.
Incolore après séchage.
Sans odeur.
Phase aqueuse.
Ne jaunit pas.

Fonctions

  • Polish métallisant.
  • Entretien et protection des parquets vitrifiés.
  • Laisse un film protecteur sur le support pour éviter l'usure du vitrificateur.
  • Renforce l'effet avivant du support et intensifie les couleurs.

Destination

  • En premier entretien et en entretiens périodiques sur parquets, planchers, escaliers en bois vitrifiés.
  • Compatible avec les parquets vitrifiés en usine ou sur chantier, le linoléum et le liège.
  • S'utilise également sur les parquets préfabriqués et stratifiés.

picto_phrase_obligatoires Les instructions mentionnées ici, sont données à titre indicatif. Veuillez vous référer aux fiches techniques et de sécurité pour de plus amples instructions.

Produits associés

Copie de OLÉOFLOOR NATURAL

Βερνίκι λαδιού ματ με βάση το νερό υψηλών επιδόσεων

Copie de PRIMAFLOOR

Αστάρι και/ ή χρώμα για ξύλο πριν την τελική αποστρώση

Copie de OLÉOFLOOR CLASSIC

Βερνίκι λαδιού ματ με βάση το νερό υψηλών επιδόσεων